กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ : วันแห่งความรัก
"บ้านรามัญ" จัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับวันแห่งความรักด้วยการแสดงดนตรีในสไตล์ Acoustic Jazz จากศิลปิน
นักร้องคุณภาพ "อัยย วีรานุกูล และเพื่อน"
   
กิจกรรมเดือนเมษายน : "ส่งข้าวแช่"
เทศการสงกรานต์ของชาวปทุมธานีซึ่งตรงกับวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี จะมีการรวมญาติเพื่อเตรียม
อาหารตักบาตรและมอบให้กับญาติผู้ใหญ่ อาหารมอญที่นิยมทำกันในช่วงสงกรานต์เท่านั้น คือ ขนมกะละแม และ ข้าวแช่หรือ ข้าวสงกรานต์ คนมอญเรียกว่า "เปิงด้าจก์" แปลว่า "ข้าวน้ำ"

"ข้าวแช่มอญ" นั้นเป็นอาหารที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม มีขั้นตอนในการทำค่อนข้างพิถีพิถัน และเมื่อปรุงเสร็จ เรียบร้อยแล้ว จะต้องนำไปถวายบูชาต่อเทวดา จากนั้นจะนำไปถวายพระ และแบ่งไปส่งผู้ใหญ่ที่เคราพ ที่เหลือจากนั้นจึงจะนำมาตั้งวงแบ่งกันรับประทานเองภายในครัวเรือน รายการหลักที่ประกอบเป็น "ข้าวแช่มอญ" ได้แก่ปลาแห้งป่น, เนื้อเค็มฉีกฝอย (หรือ หมูฝอย สำหรับคนไม่ทานเนื้อ), หัวไชโป้วเค็มผัดไข่,
กระเทียมดอง, ไข่เค็ม, กะปิทอด, ไข่เค็ม, กะปิทอด, แตงโม และขนมกะละแม

เพื่อสืบสานประเพณี "ส่งข้าวแช่" ของชาวมอญ บ้านรามัญเปิดให้บริการรับสั่งทำ "ข้าวแช่มอญ" เพื่อให้
ลูกค้านำส่งแก่ญาติผู้ใหญ่ของท่านในระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2552 นี้เท่านั้น
  วิธีการรับบริการ
1. ลูกค้าสามารถเดินทางมาสั่ง "ข้าวแช่มอญ" เพื่อชำระเงินที่ร้านโดยตรง หรือ
2. ติดต่อสั่งจองทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02 581 3816 และชำระเงินล่วงหน้าผ่านธนาคารได้ที่
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี
-ชื่อบัญชี : นางสาว ขจิตร อรุณรัตน์
-บัญชีออมทรัพย์เลขที่ : 178 4 46422 2

กรุณาส่งเอกสารยืนยันการชำระเงินมาที่แฟกซ์หมายเลข 02 978 1997 ซึ่งทางร้านจะติดต่อกลับไป
ยังท่านเพื่อแจ้งกำหนดเวลามารับ "ข้าวแช่มอญ"

หมายเหตุ ลูกค้าสามารถนำภาชนะมาเอง หรือใช้ภาชนะของทางร้านได้ตามสะดวก โดยกรุณาวาง
มัดจำค่าภาชนะของร้านในราคาชุดละ 200 บาท